જીવી ગયો 

તારી નજરના તોરમાં જીવી ગયો. 
તારા સ્મરણના પ્હોરમાં જીવી ગયો.

કંઇ કેટલાયે શોરમાં જીવી ગયો. 

જાણે કયાં કયાં દોરમાં જીવી ગયો.
કમખા તણા એ મોરમાં જીવી ગયો. 

એ ઓઢણી ની કોરમાં જીવી ગયો. 

હું અંશ છું શ્રધ્ધા તણો તેથી જ તો, 

શબરી તણા હું બોરમાં જીવી ગયો

સો સો સલામી એ રબારી ભાઇને, 

જે દૂધ કાજે ઢોરમાં જીવી ગયો.

બધા આઁસુઓ ને વહાવીને જોશુ.

નજરથી નજરને મિલાવીને જોશુ.
હ્રદયથી હ્રદયને લગાવીને જોશુ.

બધાયે રિવાજો ફગાવીને જોશુ
સનમને સનમથી બચાવીને જોશુ

હસાવીને જોશુ મનાવી ને જોશુ
તમોને અમારા બનાવીને જોશુ

અમે માપવાને તલિયુ નયનનું.
બધા આઁસુઓ ને વહાવીને જોશુ.

સુની રે પડી છે હવેલી અમારી,
છબીઓ તમારી સજાવીને જોશુ.

સમય આવશેે ઈશ્ક નો એક દિવસ
નયનના ઇશારે નચાવી ને જોશુ.

તમારા નગરની હવાઓ નડી છે

સદાઓ નડી છે અદાઓ નડી છે.
લટોની એ કાળી ઘટાઓ નડી છે.

ઘડી બે ઘડીની મજાઓ નડી છે.
તમારા નગરની હવાઓ નડી છે.

તમોને નડી છે ખતાઓ તમારી,
અમોને અમારી જફાઓ નડી છે.

જો કારણ જણાવું અમારી દશાનું
દુવાઓ નડી છે દવાઓ નડી છે.

ફળી છે તને બેવફાઈ હંમેશા ,
અહીં’ઇશ્ક’ને તો વફાઓ નડી છે

યાદનું વાવાઝોડું

03/05/2000માં એક અછાંદસ લખેલું જે આપણી સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું

હોઠ પરનું સ્મિત ગાયબ થઇ જાય છે,

દિલ ચડે છે તારા વિચારોના રવાડે,

દુનિયાની હાજરી વિસરી જવાય છે.

ભીડમાં પણ એક્લો બની જાઉં છું અને

આંખમાં એકલતા કણસ્યા કરે છે ,

પાંપણો આંસુ સાથે સાથે દોસ્તી કરી લે છે.

આંખની કીકીઓ ટગર…ટગર…તને શોધ્યા કરે છે.

મારી બધીક્રિયાઓ અટકી જાય છે.

જાણે સમય પણ થંભી જાય છે.

છાતીમાં ડૂમો ભરાઈ જાય છે,

આવું તે તારી યાદનું વાવાઝોડું ફૂંકાય છે..

સનમ સાચવે છે .

ના વધુ સાચવે છે ના કમ સાચવે છે
મહોબત તણોએ ભરમ સાચવે છે

ગઝલ સાચવે છે નજમ સાચવે છે
મને જાનથી વધુ સનમ સાચવે છે

કરો વાત મારી તો ચીડાઈ જાશે,
સ્વભાવ હજુ પણ એ ગરમ સાચવે છે.

એ રીતે બધી યાદને સાચવી મે ,
અહીં જેમ વિધવા રકમ સાચવે છે.

કહીને મને બેવફા વાતવાતે ,
એ વર્ષો પુરાણી રસમ સાચવે છે.

હતો જ્યાં હૃદયમાં સદા વાસ એનો ,
હવે ‘ઇશ્ક’ દિલમાં જખમ સાચવે છે .

પતંગાની મંઝીલ


૦૧/૦૨/૧૯૯૯ માં એક રચના લખેલી જે અહીં મૂકી રહ્યો છું

પતંગાને છે જીવનમાં અજવાશની ખોટ.
જોઈ જ્યોતને દુરથી મુકે છે દોટ.

મુખમાં બસ જ્યોતિનું જ નામ છે.
તેને ત્યાં પહોચવાની ઘણી હામ છે.

થાક્યું પાક્યું એ જ્યોત સાથે અથડાય છે.
જીવંત છેવટે એ તેલમાં પછડાય છે.

પાંખો પટપટાવી બળ એકઠું કરે છે ફરી,
ઉતાવળું બની દોટ મુકે છે એ ફરી .

શું કરે બિચારો ? ફરી નીચે પડી જાય છે.
નિરાશ બની પડ્યો પડ્યો એ રડી જાય છે

કહ્યું કાનમાં ‘ઇશ્ક’ અમે કે તું બચી ગયો!,
અફસોસ કે બળ્યા વગર હું જીવંત રહી ગયો.

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is on fire!.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 1,900 times in 2010. That’s about 5 full 747s.

In 2010, there were 3 new posts, growing the total archive of this blog to 20 posts.

The busiest day of the year was August 6th with 62 views. The most popular post that day was મારે કાયમ શ્રાવણ જેવું..

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were royalrabari.com, facebook.com, vinelamoti.com, networkedblogs.com, and sulabhgurjari.com.

Some visitors came searching, mostly for રુપાળી, સબંધ, jay vadvala, rabari, and gujarati sabndho.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

મારે કાયમ શ્રાવણ જેવું. August 2010
14 comments and 1 Like on WordPress.com,

2

‘ઈશ્ક’પાલનપુરી February 2008
18 comments

3

‘ઇશ્ક’ની શાયરી બોલશે! November 2010
9 comments and 2 Likes on WordPress.com

4

બ્લોગ વિષે February 2008
16 comments

5

મૌન થોડુંક તો બોલવું જોઇએ October 2009
24 comments and 1 Like on WordPress.com,