રાત કરી છે

તમારી હા માં હા મીલાવી છે અમે એ હદ સુધી,
તમારા કહેવાથી રાતનો દિવસ ‘ને દિવસ ની રાત કરી છે.

તમો ને ગમતો હશે સંગાથ મારો કે હશે બીજુ કારણ,
સવારથી કહો છો જાઉછુ જાઉ છુ પણ રાત કરી છે

 -‘ઈશ્ક’પાલનપુરી

Advertisements

તારા વિરહમાં

ના જાણે,કેટલીય રાતો જાગ્યો છુ ,તારા વિરહમાં.
જમાના ને સાવ પાગલ લાગ્યો છુ, તારા વિરહમાં.

ખબર-અંતર ક્યાં પુછ્યા’તા તમે જુદા થયા પછી,
આ’તો હુ ગઝલ વડે સચવાયો છુ,તારા વિરહમાં.

                                – ‘ઈશ્ક’પાલનપુરી

યાદ છે મને

બે હોઠો માં તમારુ મલકાઇ જવુ યાદ છે મને
મલકાઇ ને પાછુ શરમાઇ જવુ યાદ છે મને

લાગણી ના પુર માં તણાઇ જવુ યાદ છે મને
પહેલી નજર મા દિલ નુ ચોરાઇ જવુ યાદ છે મને

 મે સવાલ કર્યો હતો કે શુ તુ મને ચાહે છે ?
 સાંભળી સવાલ ,તારુ મુઝાઇ જવુ યાદ છે મને

વાસંતી વાયરો, છેડતી કરે તારી રેશ્મિ ઝુલ્ફો ની,
ને સ્ક્ન્ધ પરથી દુપટ્ટા નુ લહેરાઇ જવુ યાદ છે મને

ચહ્રેરા પરથી લટ ને પાછળ કરી આંખ નુ ઉલાળવુ તારુ,
ને ‘ઇશ્ક’ની કલમ થી ગઝલનુ લખાઇ જવુ યાદ છે મને

                      – ‘ઈશ્ક’પાલનપુરી

રબારણ નુ ગીત

તારા વિના કેમ કરી ફાવશે,રબારણ?,
દિલ ને સાવ સુનુ સુનુ લાગશે,રબારણ.

જોયા નેદિવસો નહિ જાણે સદિઓ થઈ,
રાહ જોવુ તારી રંગ -રસીયો થઈ.
કહે ને દોસ્ત તુ ક્યારે આવશે રબારણ?
દિલ ને સાવ સુનુ સુનુ લાગશે રબારણ.

સાંજ ના સુમારે ગાયો ભાંભરશે,
દોસ્ત, અચાનક મને તુ  સાંભરશે.
આ,અબોલનીકોણખબરકાઢશેરબારણ?,
દિલ ને સાવ સુનુ સુનુ લાગશે રબારણ.

મને તારી ઓઢ્યા કોર ના સમ છે,
 અહિંયા સનમ બધુજ હેમખેમ  છે.
બસ ‘ઈશ્ક’ને તારી કમી સાલશે રબારણ,
દિલને સાવ સુનુ સુનુ લાગશે રબારણ.  

          -‘ઈશ્ક’પાલનપુરી