મેઘધનુષ્ય

૨૦/૦૯/૧૯૯૮ માં એક અછાંદસ લખેલું જે આપણી સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું

તું ધરા બની તૃષા દર્શાવે

અને મારું ચિત પ્રેમરૂપી

ઘેરાં કળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ જાય ,

હું ગગન બની તારા પર વરસી પડું ! ‘ને

એક રંગ બે રંગી મેઘધનુષ્ય રચાઈ જાય

આપણા પ્રેમનું !!!

-ઇશ્ક પાલનપુરી

Advertisements